Streszczenia publikacji prasowych

Firmy zaangażowane w projekty o szczególnym znaczeniu i dużej skali finansowej często oczekują precyzyjnego monitoringu wszelkich publikacji medialnych na temat swój lub konkurentów.

W wielu przypadkach, gdy mowa o międzynarodowych koncernach, konieczne jest przygotowanie streszczeń takich publikacji w języku obcym, zwykle angielskim.

W tego typu projektach niezwykle istotne jest, aby przygotowane streszczenia:

  • były gotowe jak najszybciej (w dniu publikacji oryginalnych materiałów);
  • precyzyjnie oddawały najistotniejsze elementy przekazu;
  • uwzględniały szczegółowe wytyczne klienta co do istotności poszczególnych tematów;
  • prezentowały wysoki poziom językowy i edytorski.

Jest to usługa, którą świadczymy od wielu lat z dużym powodzeniem, szczególnie dla klientów działających w branżach takich jak:

  • obronność
  • lotnictwo
  • bankowość i ubezpieczenia

Bazą do przygotowania streszczeń jest materiał wyjściowy w postaci wycinków czy klipów, przygotowany przez firmy wyspecjalizowane w monitoringu mediów.

Nasi tłumacze każdego dnia starannie analizują materiał, dokonują selekcji tych publikacji, które faktycznie spełniają kryteria istotności, a następnie przygotowują streszczenia w formacie i o objętości uzgodnionej z klientem.

Większość projektów tego typu ma charakter długoterminowy, a po naszej stronie jest obsługiwana przez stały zespół, składający się z tłumacza i opiekuna klienta. Takie podejście pozwala tłumaczowi zyskać głęboką wiedzę na temat zagadnień istotnych dla klienta, a także doskonale rozumieć kontekst streszczanych publikacji, co gwarantuje precyzyjne podsumowanie.

Zapytanie o streszczenia publikacji